PRAWO KARNE

  • Obrona w postępowaniu prowadzonym przed organami Policji oraz Prokuratury
  • Obrona w sprawach karnych przed sądami
  • Pełnomocnik pokrzywdzonych w sprawach karnych
  • Sprawy o wykroczenia
  • Wyrok łączny
  • Dozór elektroniczny
  • Warunkowe przedterminowe zwolnienia z odbycia reszty kary
  • Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
  • Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności