POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

  • Postępowanie egzekucyjne
  • Pozasądowa polubowna windykacja należności, w tym wezwanie dłużnika do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem;
  • Przygotowanie pozwu do sądu, reprezentacja wierzyciela w postępowaniu sądowym;
  • Skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika, reprezentacja wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym
  • Skarga na czynności komornika
  • Powództwa przeciwegzekucyjne