PRAWO SPADKOWE

  • Stwier­dze­nie na­by­cia praw do spadku
  • Stwier­dze­nie na­by­cia spadku na podstawie testamentu
  • Stwierdzenie nieważności testamentów,
  • Uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
  • Wyłączenie małżonka od dziedziczenia
  • Odrzu­ce­nie spad­ku
  • Dział spad­ku
  • Sprawy o zachowek