PRAWO PRACY

  • Pełny zakres doradztwa na rzecz pracodawców we wszelkich sprawach związanych z zatrudnieniem pracowników,
  • Wsparcie pracodawców w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy  i inne organy administracji
  • Ustalania istnienia stosunku pracy mimo zawarcia umowy cywilnoprawnej
  • Wypowiadania umowy o pracę oraz rozwiązywania stosunku pracy bez wypowiedzenia,
  • Roszczenia z tytułu wynagrodzenia za pracę (wynagrodzenie zasadnicze, nadgodziny),
  • Sprawy z zakresu dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbingu oraz molestowania w miejscu pracy
  • Odszkodowanie za niezgodne z prawem zwolnienie, przywrócenie do pracy