PRAWO GOSPODARCZE

  • Sporządzanie i opiniowanie umów prawnych
  • Analiza prawna kontraktów
  • Sporządzanie projektów aktów założycielskich spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna)
  • Pomoc przy rejestracji spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Pomoc prawna przy czynnościach dokonywanych przez organy spółek, w tym np. ustanawianie prokury
  • Reprezentowanie przed sądami
  • Udział w naradach i spotkaniach, w tym w negocjacjach z partnerami handlowymi